Kroniskt sjuka får vänta

Jakten på den så kallade kömiljarden från staten har lett till att kroniskt sjuka fått stå tillbaka när landstingen prioriterar patienter som står i kö till vård som omfattas av en garantitid. Det visar en studie som gjorts i Västra Götaland.

I vårdgarantin är det förstabesöken som gäller och de ska ske inom 90 dagar. Det har lett till att de som behöver återbesök istället får vänta längre.

På Länssjukhuset i Halmstad har man insett att risken finns att vårdgarantipatienterna får gå före, det bekräftar Bengt Sallerfors som är verksamhetsområdeschef för akut- och medicinklinikerna.

– Vi har sett att risken finns och vi har uppmärksammat att detta kan vara en situation där det blir en undanträngningseffekt. Därför har vi lagt upp arbetet på ett sådant sätt där vi tittar på både nybesök och återbesök.

I slutet på förra året stod det klart att Halland med råge uppfyllt vårdgarantin och därmed kunde kvittera ut 33 statliga miljoner. Bengt Sallerfors sticker inte under stol med att patienter kan ha kommit i kläm när köer betats av.

– Vi har inte gjort någon mätning men däremot går vi igenom våra väntelistor och då har vi uppmärksammat att det har funnits patienter som inte har fått återbesök inom den tiden som har varit önskvärt, säger Bengt Sallerfors.

Mer statliga pengar är utlovade till de landsting som klarar av att minska sina köer men nu skärps kraven.