Brown tappar stöd från pressen

I Storbritannien blir premiärminister Gordon Browns valrörelse allt motigare. På fredagen förlorade hans Labourparti två ledande dagstidningars stöd.

The Times meddelade att tidningen stödjer David Camerons konservativa Toryparti för första gången på 18 år. Enligt tidningen är Brown "en fara för ekonomin" när den kämpar för att återhämta sig från den djup recession.

The Guardian, som traditionellt har stött Labour, ställer sig nu bakom Nick Cleggs Liberaldemokrater. I torsdags drog inflytelserika Economist undan sitt stöd till Labour till förmån för Tories.