Fler landsting uppfyller vårdgarantin

Det har blivit lättare att få träffa en läkare inom primärvården. Nya siffror visar att landstingen har blivit bättre på att uppfylla vårdgarantin och klarar den uppsatta tidsgränsen inom garantin.

I den senaste mätningen fick i genomsnitt 92 procent av patienterna träffa en läkare inom sju dagar, vilket är vårdgarantins tidsgräns.

15 landsting klarade att ge över 90 procent av patienterna ett läkarbesök tillräckligt snabbt. Vid den förra mätningen i höstas var det 13 landsting som klarade det.

Landstinget Halland toppar listan. Där kan 97 procent av patienterna få träffa en läkare inom sju dagar.