Domstolshandlingar kan få e-postas

Uppdaterad: 13:49
Var fjärde huvudförhandling vid landets domstolar ställs in och i många fall beror det på att delgivningen av information till parterna inte har fungerat. Därför vill regeringen ha en ny delgivningslag. 

– Vi kan ju inte ha en situation där advokater och tjänstemän och nämndemän och andra kommer till förhandling efter förhandling, som måste ställas in. Det är ju otroligt ineffektivt, säger justitieminister Beatrice Ask.

Polisens stämningsmän föreslås bli kompletterade med särskilt auktoriserade, privata delgivningsföretag, i det förslag till ny lag som överlämnats till lagrådet.

Dessutom vill regeringen att dagens metod, med brev och mottagningskvitton, ska kunna ersättas med delgivning via e-post i vissa typer av ärenden. Det ska alltså bli lättare att få information, men också svårare att hålla sig undan den.

– Det är viktigt att personen som ska delges får informationen, men vi kan inte ha ett system där en del sätter det hela ur spel genom att hålla sig borta helt enkel, säger Beatrice Ask.

Men är det inte ännu enklare att hålla sig borta från sin dator än från sitt hem?

– Om man vet att man ska få ett viktigt meddelande och man har ett ansvar för att ta emot det, därför att man ska bli informerad om något centralt, då får man ju ju skriva under också, när man är hos polisen, att det kommer att vara den när ordningen när jag kommer att informeras i viktiga frågor.

Birgitta Johansson
birgitta.johansson@sr.se