Lördagsöppet gav mer misshandel

Antalet misshandelsfall ökade med 13 procent i Västernorrland och dom andra norrlandslänen som ingått i försöket med lördagsöppet på Systembolaget. Det framgår av den avslutade utvärderingen av försöket, som Tidningarnas Telegrambyrå tagit del av.
Försöket med lördagsöppet har pågått i sex län sedan förra året. Häromveckan sade en majoritet i riksdagens socialutskott ja till att införa lördagsöppet i hela landet från och med 1 juli i år. Den 1 juni röstar riksdagen om förslaget.