Norrtälje

Fångar får inte väcka grupptalan

64 intagna på Norrtäljeanstalten nekas att väcka grupptalan mot kriminalvården för att de fått sänkta löner. Internerna menar att intagna på andra paviljonger på anstalten fått förmånligare ersättning.

Internerna menar att intagna på andra paviljonger på anstalten fått förmånligare ersättning. De 64 intagna menar också att det företag som driver kiosken på anstalten tagit för mycket betalt.Tingsrätten avvisar målet, den anser inte att alla förutsättningar för en grupptalan är uppfyllda.