Sociala medier i valet

Flera partier satsar stort på bloggar, facebook och twitter. Den senaste SOM-undersökningen visar att 30 procent av svenskarna använder sig av sociala medier - men framför allt i personligt syfte. Vi umgås med våra vänner på internet. Så vilken betydelse kommer de sociala medierna egentligen att spela för valutgången? Reportage av Annika H Eriksson. Kommunikationscheferna Karin Petersson (S) och Pär Henriksson (M) diskuterar.