Kristianstad

Minskar fördomar om psykisk ohälsa

Nu lanseras den nationella kampanjen (H)järnkoll som vill förändra våra attityder till psykisk ohälsa. Särskilda attitydförändrare med egna erfarenheter av psykiska problem ska ut på gator och torg och prata med folk.

Föreningen Attention i Blekinge som jobbar för folk med bland annat ADHD, damp och tyrett syndrom var en av nätverken på plats.

- Jag är ju här för att jag dels har egna barn med de här diagnoserna men också en diagnos själv och har haft det tufft,  säger Anita Sjödahl från föreningen Attention i Blekinge.

Många av de förbipasserande tog frågan på allvar och ville ha mera information.

- Jag tycker att det är jätteintressant, säger Annika Åkesson som stannade och ville ha mer information.

Eva-Lotte Johnsson stod också på Lilla Torg och informerade. Hon lider själv av tvångssyndrom.

Hon påpekar att det är så många som var fjärde svensk som lever med psykisk ohälsa:

- Vi har alldeles för lite kunskap och många fördomar om vad det innebär att leva med psykisk ohälsa, säger hon.

Att de här diagnoserna är vanliga menar hon bland annat beror på att samhället idag har många höga krav och det är svårt att orka leva upp till dem.

- Det är viktigt att vi pratar om att den här problematiken finns och att bakom alla de här diagnoserna finns det människor och deras anhöriga, säger Eva-Lotte Johnsson.