Narkotikan ökar i länet

Det stora inflödet av narkotika till Jönköpings län märks nu tydligt. Missbrukarna i länet blir fler och fler och missbruket allt tyngre. Idag är åtta av tio blandmissbrukare som går på både alkohol och till exempel amfetamin, cannabis eller tabletter som Rohypnol. Flera gånger har det också förekommit våld och knivhot på kommunens värmestuga för missbrukare.