Minister värnar öppenhet

Öppenheten i de svenska domstolarna är en av de viktigaste grundpelarna i det svenska rättssystemet. Det sade justitieminister Thomas Bodström när han besökte Jönköping idag.
Varken justitiedepartementet eller Domstolsverket för någon statistik över hur ofta dörrarna till domstolarna hålls stängda, men om det visar sig att det finns en tendens till ökning kan justitieministerna tänka sig att se över lagstiftningen.