skuggbudgeten

"Socialdemokraterna har bestämt mest"

De rödgröna vill vränga sig ur regeringens bild att en skattechock skulle vänta vid ett maktskifte och trots att oppositionen kritiserat regeringen kraftfullt under hela mandatperioden för att låna till inkomstskattesänkningar vill den alltså låta den allra största delen av dem ligga kvar, precis som lånen.

Spilld mjölk, kallade Socialdemokraten Thomas Östros, de inkomstskattesänkningar den borgerliga majoriteten genomfört.

Oppositionen redovisar ett lika stort budgetunderskott som regeringen.

De rödgröna vill helst framhålla de skatteskärpningar som de vill göra för dem som tjänar mest, men tonar ner att skatten också ska höjas för alla om det blir maktskifte.

Skälet är att de pengar som höjningen för alla ger, ska fördelas om till en skatterabatt som ska gynna medlemskap i a-kassan och därmed också fackföreningsrörelsen - mest fördelaktigt blir det för LO-förbunden.

Synen på a-kassan innebär en konkret skillnad mellan regering och opposition.

Sammantaget går oppositionen till val på höjd skatt till exempel på bensin, lastbilstransporter och hushållstjänster vilket innebär en risk men som bygger på kalkylen att väljarna, i opinionsmätningarna i alla fall, säger att jobb, välfärd och miljö är viktigare än skatter.

Oppositionen hävdar att deras förslag skulle leda till ungefär 100 000 fler sysselsatta och i utbildning lägger stora pengar bland annat på sänkta arbetsgivaravgifter som de rödgröna menar kommer att bidra till fler jobb.

Oppositionen vill ta bort den särskilda nedsättning av arbetsgivaravgiften för ungdomar som regeringen infört och vill i stället införa ett stöd enbart till företag som nyanställer ungdomar, men samtidigt föreslår oppositionen en generell sänkning av arbetsgivaravgiften för alla företag, och det ska inte vara inriktat särskilt på nyanställningar.

Den uppgörelsen kan nog ses som en av många kompromisser som de rödgröna gjort under sitt förhandlande till ett budgetalternativ.

Vänsterpartiet har fått ge upp mycket stora delar av sin skattepolitik, Miljöpartiet har fått ge upp sin syn på förmögenhetsskatt, friår och a-kassa och Socialdemokraterna är med på större klimatskattehöjningar än de hade velat ha.

Huvudintrycket är ändå att det är det största partiet Socialdemokraterna som bestämt mest.

Inger Arenander
inger.arenander@sr.se