5 Peter Johansson – Svenskafrikanerna

”Må herren vara med dig, sa hon när jag steg på bussen. Skulle den här resan verkligen kräva förböner? Mitt uppdrag var att följa spåren efter en handfull svenskar som på slutet av 1800-talet bröt upp från Sverige för den verkligt långa resan – till Afrika.”

Peter Johansson är 47 år och museichef i Vänersborg . Han vill berätta historien om en bortglömd grupp svenskar som en gång utvandrade - till Afrika.