STRÄNGNÄS

Elev skickades hem - nu anmäls skolan

Skolinspektionen granskar Åkerskolan i Strängnäs kommun efter en anmälan från en förälder. Mamman säger i anmälan att hennes son inte har behandlats med respekt och att han har skickats hem vid ett flertal tillfällen.

Pojken har skickats hem, trots att han inte har varit sjuk och trots att han har en person på skolan som hjälper honom, enligt anmälan.

Vid ett tillfälle ska han ha skickats iväg från skolan med dyngsura kläder och mamman fick ta hand om honom på jobbet.

Hon menar att skolan har kränkt hennes son och Skolinspektionen vill nu att skolan svarar på det som hänt.