Kapell blir neutral begravningslokal

Sankt Olofs kapell vid Kvibergs kyrkogård i Gamlestaden kommer avkristnas och få nytt namn.

Det är det andra begravningskapellet i Göteborg som kyrkogårdförvaltningen nu planerar att göra om till en icke-religiös byggnad.

– Vi gör det för att vi ska kunna uppträda trovärdigt som huvudmän för begravningsväsendet, även gentemot övriga trossamfund än Svenska kyrkan, säger Katarina Evenseth, begravningschef på kyrkogårdsförvaltningen i Göteborg.

– Sen är det en rättviseaspekt och man tänker på att alla som bor i Göteborg betalar begravningsavgift och därför har rätt till en ceremonilokal där man kan ha begravning, fortsätter hon.

Inne i begravningskapellet som ligger kyrkogården i Kviberg är det redan i dag sparsmakat med kristna symboler, men på ett av de stora fönsterna finns ett stort lila kors.

– Det korset måste man skärma av för att kunna använda det här utrymmet även till andra trossamfund än Svenska kyrkan, säger Katarina Evenseth.

Det är bland andra begravningsombuden på länsstyrelsen som uppmärksammat behovet. Begravningsombuden ska ta till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan och det har efterlysts en mer central ceremonilokal än den ute i Billdal, som är kyrkogårdsförvaltningen enda icke-kristna begravningslokal i dag - det samtidigt som över 40 procent inte är medlemmar i Svenska kyrkan.

Nu har man fått ja från både Kyrkogårdsstyrelsen och Stiftsstyrelsen att avkristna Sankt Olofs Kapell. Och det diskuteras i styrelsen om att också tömma de andra fem kapellen på kristna symboler.

– Vi måste agera på ett trovärdigt sätt för att behålla huvudmannaskapet och då gäller det att vara lyhörd för att se vad det finns för önskemål, säger Katarina Evenseth.

Jonas Franzén
jonas.franzen@sr.se