Granskande grupp tillsätts

Göteborgs Stad tillsätter en granskningsgrupp som ska ta fram en handlingsplan för hur staden ska kunna gå till botten med påståenden om en osund kultur med inslag av mutor.

Gruppen kommer bland annat att gå tillbaka i tiden och göra ett antal stickprovskontroller.

Granskningsgruppen får också i uppgift att pröva om det behövs en skärpning av den interna kontrollen inom stadens verksamheter.

Göteborgs Stad kommer även att uppmana stadens organisationer att efterleva stadens informationspolicy som säger att kontakterna med massmedia ska präglas av största möjliga öppenhet.