Åstorp

Åstorp kan få en av Skånes största våtmarker

Åstorps kommun kan få en av Skånes största våtmarker. Det rör sig om en våtmark vid Kölebäcken som i så fall kommer att bli stor som 80 fotbollsplaner.

Idag består området mest av åkrar. Området som är tänkt att bli våtmark sträcker sig från väg 107 till Åstorps kommungräns vid järnvägen och är 50-55 hektar stort. Det motsvarar ungefär 80 fotbollsplaner.

– Vi har sett i provtagning att Kölebäcken har ganska höga halter av näringsämnen som fosfor och kväve. Och våtmarker fungerar ju som naturliga reningsverk, säger Lina Dössing, miljöinspektör på Åstorps kommun.

Våtmarken vid Kölebäcken kommer att finansieras av länsstyrelsen. Dessutom ska ytterligare ett område i Hyllinge tätort utredas för att se om det finns möjlighet att även anlägga våtmark där.

Malin Nilsson
malin.nilsson@sr.se