Lägenhetshotell i Smögen

Det kan bli ett lägenhetshotell i Smögen trots att miljö- och byggnämnden i Sotenäs igår sa nej till exploateringen vid Magasinet. ''Vi har inte gett oss, trots kommunens kovändning'', säger Skanskas projektledare Krister Klint. Han är besviken över beslutet i nämnden. Planen för området tillåter ungefär 20 lägenheter medan exploatören ville ha 58. Nu hoppas Krister Klint att kommunen ska gå med på fler lägenheter än de 20.