Terra Nova

Skolan får 140 000 till mattesatsning

Terra Novaskolan i Visby får 140 000 kronor från Skolverket för att satsa mer på matematik. Pengarna ska gå till 109 elever i klasserna 1-3 och klass 6 på skolan.

Skolans rektor skrev i ansökan till Skolverket att de hoppas att projektet ska leda till att eleverna ska tycka att matematik är ett lustfyllt och spännande ämne. Skolan vill också få eleverna att förstå matematikens betydelse i andra ämnen och i vardagen.

Även den privata Montessoriskolan hade sökt pengar, men fick inga bidrag nu av Skolverket.

Totalt har Skolverket beviljat över 144 miljoner kronor till olika projekt för att höja kvalitén i matematikundervisningen i landet.