Sundsvall

Måste undersöka skeppsvrak i Alnösundet

SCA måste undersöka flera gamla vrak som hittats i Alnösundet innan dom kan få tillstånd att bygga ut Tunadalshamnen.

Det kräver länsstyrelsen eftersom vraken kan ses som fornlämningar.

Ett av vraken är redan konstaterat som fornlämning och när det gäller de andra är det sannolikt att de också är det, enligt länsstyrelsen.

SCA vill bygga ut Tunadalshamnen genom att fylla ut i Alnösundet, och har inför det gjort en frivillig förstudie med hjälp av Statens Maritima Museer.