Älmhult

För få bilar stoppar gasmack

EON har beslutat att skjuta upp den planerade gasmacken i Älmhult. Orsaken är att det helt enkelt finns för få gasbilar i kommunen.

Organisationen Gröna Bilister reagerar nu på det och kräver att kommunen gör mer för att öka antalet gasbilar.

Enligt Gröna Bilister skulle hälften av Älmhults nya bilar kunna köras på gas redan om några år. Men för att det ska ske är det viktigt att kommunen slår fast en offensiv gasplan, anser organisationen.

Bland annat kräver Gröna Bilister att kommunen bygger om de bilar man redan har, informerar mer om fördelarna med gasbilar och kräver gasbilar när kommunen köper in transporttjänster som skolskjuts, färdtjänst och andra transporter

Håkan Erlandsson
hakan.erlandsson@sr.se