jönköping

Fortsatt kamp mot jättelokan

Kampen mot växten jättelokan fortsätter i Jönköpings kommun. Nu vill kommunen ha allmänhetens hjälp för att få bort den giftiga växten.

Vi har berättat om växten som kan ge brännskador på den som får växtsaft på sig och sedan vistas i solen.

Giftigheten och den snabba spridningen är två skäl att bekämpa jättelokan, enligt kommunen.

Nu bekämpar man den på kommunala marker - som till exempel lekplatser och skolgårdar.

Samtidigt vill kommunen kartlägga exakt var och i vilken utsträckning jättelokan finns. Markägare och allmänhet som känner till någon plats ombeds kontakta Jönköpings kommun.