Tropikcenter i Halmstad

Vill försvara veterinärenheten

Länsstyrelsens veterinärenhet anser sig ha blivit orättvist kritiserad för hur man hanterat ärendet om de kvarlämnade djuren på Tropikcenter i Halmstad. Länsveterinär Dag Hultefors vill därför försvara hur man jobbat med fallet.

I mitten av mars fick länsstyrelsen en anmälan om att det kunde finnas djur kvar i ett akvarium och i en krokodildamm vid Tropikcenter i Halmstad. I samband med det försäkrade de nya ägarna att det absolut inte fanns några djur kvar i lokalerna, uppger Dag Hultefors.

– Vi åkte dit och kollade akvariet och dammen och de var tomma. Elektriciteten var avstängd, det var en väldig röra och det är en stor lokal och det handlar ju inte om hästar eller kor utan om ganska små djur.

Några djur upptäcktes inte men vid en senare inspektion hittades både levande och döda djur. Dag Hultefors säger att det senare framställts i medierna som att djurskyddshandläggarna borde ha sett det redan första gången. 

– Det är lätt att vara efterklok, men det var en rimlig resurs vi la ner med tanke på att vi hade fått försäkring om att det inte fanns några djur.

Dag Hultefors anser att länsstyrelsen skött ärendet så gott som det varit möjligt och har därför behov av att försvara veterinärenhetens personal.

– Jag vill förklara vilka arbetsinsatser vi rimligen kan lägga ner på dessa hundratals anmälningsärenden som kommer in.