Ny utredning: elektrifiera Sveriges motorvägar

Sätt kontaktledningar längs med Sveriges större motorvägar så att lastbilarna kan börja köra på eldrift. Det föreslås i en ny utredning beställd av Vägverket och Energimyndigheten. Lastbilstransporter med eltråd skulle kunna minska Sveriges koldioxidutsläpp kraftigt, enligt professor Harry Frank vid Mälardalens högskola:

Man kan köra tunga transporter på el genom att man elektrifierar vägarna på samma sätt som man har elektrifierat järnvägarna, anser Harry Frank.

Professor Harry Frank har tillsammans med experter från konsultfirman Grontmij räknat ut att det skulle kosta mindre än 15 miljarder kronor att sätta upp kontaktledningar längs med motorvägarna där de flesta tunga transporterna går. Koldioxidutsläppen skulle då minska med minst 1 miljon ton vilket motsvarar drygt 2 procent av landets samlade utsläpp.

Alternativet med att sätta batterier i lastbilarna fungerar inte i dagsläget, de blir helt enkelt alldeles för tunga. Och järnvägen kan idag inte svälja all last som körs på väg. Dessutom kostar det bara en tiondel att installera kontaktledningar längs motorvägarna mot att bygga nya spår enligt utredningen "Elektriska vägar".

Framtidens svenska hybridlastbilar skulle köra på diesel fram till motorvägen och sen köra som en trådbuss. Att sätta in en extra elmotor och placera strömavtagare på taket kostar runt en halv miljon kronor per lastbil och inversteringen kan vara återbetald inom ett år eftersom elen är så mycket billigare än dieseln.

Enda tekniska problemet kvar att lösa enligt utredningen är hur lastbilen ska kunna koppla loss från tråden vid en viadukt eller korsning och sen haka på igen på andra sidan. Så det kommer behövas en testbana.

Inge Vierth som är ekonom och utredningsledare på VTI , statens väg- och transportforskningsinstitut, har tittat på den nya utredningen för vetenskapsradions räkning och anser att den är spännande, men att alternativen med järnväg och sjötransporter måste utredas mer innan Sverige elektrifierar sina motorvägar:

 – Jag tycker det är en kul idé att ha ett system som inte har de nackdelarna som järnvägssytemet har med begränsad kapacitet och omlastning, enligt Inge Vierth på VTI.