Malmö

Påhoppad industri försvarar sig

En nygjord riskanalys gör att riskområdet kring stärkelsfabriken Stadex nu minskar. Många protesterar mot företaget och menar att det ska flytta. Själva säger de att de kan hantera de farliga ämnen de använder.

– Jag säger inte att vi inte är farliga, men vad som är viktigt är att vi har väldigt bra rutiner, säger Jan Venneman, vd på Stadex.

Tidigare fanns ett riskområde på 280 meters radie runt fabriken. Inom detta området bor omkring 1 000 personer och delar av Värner Rydénskolan ligger där.

Nu har riskgränsen backats till 70 meter utanför fabriken. Inga skolor och bostäder innefattas. Skolorna har informerats och skriftlig information har skickats ut till 3 000 hushåll.  

Jan Venneman tycker att den kritiken företaget fått både är rimlig och förståelig. Men han menar att den bygger på upp till 20 år gamla uppgifter. Under senare år har företaget satsat mycket på utbildning, släcksystem och andra omlastningsrutiner av det brandfarliga ämnet propylenoxiden, som hanteras på fabriken.

– Vi är nu en mindre risk för allmänheten. Vi är farliga men vi försöker hantera det på ett bra sätt, säger Jan Wenneman.

300 meter från fabriken bor Jasmina El-Moughrabi i en lägenhet på Bennets väg.

–  Det känns bra att de har börjat minska riskerna för dem som bor i närheten. Men så länge det finns en risk så är man orolig. 

Hon är med i nätverket Giftfri Stad och tycker att fabriken ska bort.

Lasse Olsson
lasse.olsson@sr.se