Nytt tak på bolån föreslås

Finansinspektionen föreslår ett tak för bolån på max 85 procent av bostadens marknadsvärde.

Finansinspektionen anser att en alltför hög skuldsättning i ett läge där fastighetspriserna sjunker innebär alltför stora risker om låntagaren tvingas sälja sin bostad.

Begränsningsregeln ska gälla vid nya lån eller när ett lån utökas med bostaden som pant.

Reglerna föreslås börja gälla den 1 oktober. 

Enligt Finansinspektionens bedömning kommer reglerna inte att få några stora effekter på priserna på bostadsmarknaden.

Hushållens skulder domineras av krediter för bostäder, konstaterar FI. FI vill med sitt förslag stävja en osund utveckling på kreditmarknaden där kreditinstitut kan komma att använda allt högre belåningsgrader som konkurrensmedel, skriver FI.

Finansmarknadsminister Mats Odell (KD) tycker förslaget är bra.

– Det handlar om att skydda hushållen från överbelåning och dämpa den lånetillväxt som långsiktigt inte är hållbar, säger han.

Finansinspektionens beslut skulle kunna leda till att unga måste tacka nej till jobb i storstadsområdena för att de inte har tillräckligt med sparkapital, enligt Mäklarsamfundet.

– Ställ hellre krav på att de börjar betala av lånet med en gång. Vi tycker att ett amorteringskrav skulle vara bättre än ett lånetak, säger Jeanette Gustafsdotter.

De nya reglerna berör en ganska liten grupp köpare. Den genomsnittliga belåningsgraden ligger betydligt lägre än 85 procent enligt Hans Lind, professor i fastighetsekonomi vid KTH.

– I praktiken är det bara en liten grupp som påverkas, framför allt förstagångsköpare, säger Hans Lind till TT.