En skinande glänta

5 maj 2010

I uppdrag från Örebro kommun har Gammaklassen från Vivallaskolan fått ansvar för "Ett rum i skogen". Utifrån resultat av trygghetsvandringar i området omformade tre örebrokonstnärer gläntan under 2009 till en ny och mer välkomnande mötesplats.

Nu är det Gammaklassens uppgift att hålla platsen snygg och fin så att den även i fortsättningen kan bjuda in till trygghet.