Oro för negativa miljöeffekter när BP hemlighåller innehållet i kemikalier som löser oljan

Det är nu två veckor sedan oljeriggen Deepwater Horizon sjönk och började läcka enorma mängder olja i den Mexikanska Golfen. Ännu har inga stora mängder olja nått land, tack vare gynnsamma vindar och de kemikalier BP använder för att lösa upp oljan. Men nu ökar oron för vad de här lösningsmedlen kan ställa till med.

--BP har inte gått ut med information om vad kemikalierna innehåller. Kanske är det något med skadliga långtidseffekter som vi måste titta närmare på, säger Fredrik Hauge från norska miljöorganisationen Bellona.

Fredrik Hauge är chef för den norska miljöorganisationen. Han är på plats här i Louisiana och är en av dem som sätter frågetecken kring Bp:s kraftiga användning av kemikalier. Och även bland flera av Golfkustens ortsbor är oron stor för kemikalierna:

– Alla är emot spridningen, utom Obama. Obama vill borra i områden som varit skyddade från oljeborrning sedan länge.

Peace Marvel från fiskestaden Venice tror att staten har godkänt att BP använder kemikaliernan bara för att president Obama ska kunna genomföra sitt förslag om att det ska borras mer efter olja utefter USA:s kuster.

BP tiger om innehållet i lösningsmedlen

BP vill inte avslöja vad kemikalierna innehåller men olika medier som kommit över säkerhetsföreskrifterna av en av produkterna som brukar användas i såna här sammanhang hävdar att den bl a innehåller ett ämne som bl a kan orsaka fertilitetsproblem i höga doser.

Kemikalierna som BP i det aktuella fallet sprutar ner mot de läckor som orsakar oljeutsläppet gör att oljan bildar klumpar som sen sjunker till botten. Där löses de sedan upp och försvinner, hävdar BP, men kritikerna menar att ämnena blir kvar på botten eller i vattnet där de långsiktigt kan utgöra en stor fara för havsmiljön.

Bp:s försvarare säger dock att bolaget i det uppkomna läget måste välja mellan två onda ting och prioriterar då att använda kemikalierna för att försöka göra så att oljan inte når och skadar känsliga kustområden eller fågellokaler. Enligt nättidningen har BP köpt upp en tredjedel av världens förråd av oljebekämpande kemikalier..

Bp:s oljeutsläpp har också skapat debatt om president Obamas förslag om att tillåta mer oljeborrning utmed de amerikanska kusterna.

Presidentens tanke är att om han går republikanerna i viss mån till mötes i den här frågan så ska han kunna locka över några av dem att rösta för tex en mer långtgående amerikansk klimatpolitik. Men efter utsläppet i golfen har nu istället vissa demokratiska kongressledamöter ifrågasatt Obamas planer på mer borrning. Tillsvidare är all ny oljeutvinning stoppad men Obama har hittills inte ändrat sig när det gäller det ursprungliga förslaget.

Amerikanska Greenpeace hävdar dock att oljebolaget Shell redan fått av staten så att det kan inleda provborrningar i känsliga områden i Alaska redan till sommaren.

Daniel Alling, i New Orleans Louisiana