5 maj

"Att leva som pensionär"

Idag var det Seniordag i Kulturhuset i Skövde, ett samarrangemang mellan bildningsförbunden och pensionärsorganisationerna, menat att vara en mötesplats där man i lugn och ro kunde hitta många olika saker som kan berika vårt liv när vi blir 60+.

Vi minglade runt bland utställare och företagare som har något att erbjuda äldre personer. Här bjöds också på föreläsningar av pensionärsorganisationerna, lokala politiker och Håkan Andersson, psykiatriker, som föreläste under rubriken "Att leva medan tiden går - om åldrandets villkor".