kalmar län

Företag missnöjda med politiken

Förtroendet för näringslivspolitiken i länets kommuner är lågt bland företagen

En attitydundersökning som Svenskt näringsliv genomfört i totalt 290 kommuner visar att sju av länets tolv kommuner hamnar under 200-strecket, uppenbarligen är det mycket företagen här saknar menar Christina Fosnes som är regionchef för Svenskt näringsliv i Kalmar län.

– Det är en stor utmaning för det här länet att påverka förutsättningarna för företagsklimatet, säger hon.

Bland annat handlar det om att företager känner att  kommunerna inte är lyhörda.

Bland annat upplever många att det tar lång tid när man lämnar in en ansökan och att man inte vet när ett ärende ska tas upp enligt Christina Fosnes.

Hon nämner skräckexempel på ärenden som tagit upp 4 år innan det blir ett godkännande eller avslag. Och då är det ofta för sent .

För då en företagare beslutar sig om att satsa. Då är det nu som gäller, efter några år så har markanden och de ekonomiska förutsättningarna kanske förändrats så investeringen inte längre är bärkraftig.

Och det här är något som innebär att länet kan ha gått miste om arbetstillfällen på grund av långa beslutsvägar och långa handläggningstider.

– Jag tror man kan dra den slutsatsen, säger Christina Fosnes.