Visby

Beslut om p-avgifterna

Tekniska förvaltningen har nu sammanställt det senaste förslaget om parkeringsavgifterna i Visby, efter det uppmärksammade mötet i tekniska nämnden, där ett nytt beslut fattades.

Det var länge oklart även för politikerna själva vad förslaget egentligen innebär, men nu har förslaget sammanställts.

Enligt förslaget kommer det, med vissa undantag, att vara gratis att parkera i Visby under lågsäsong. Under de tre sommarmånaderna blir det p-avgifter på samtliga parkeringplatser i Visby.

Beslutet om boendeparkering i Visby innerstad gäller som tidigare, men den som har löst boendeparkering när beslut om parkeringsavgifter året om gällde, har möjlighet att få sin avgift återbetald.

Frågan om eventuell återbetalning av vissa parkeringsavgifter kan behandlas först efter Transportstyrelsen beslut om Gotlands kommuns överklagande av Länsstyrelsens beslut i frågan.

Även det här beslutet väntas bli överklagat, så ännu kan många turer kring parkeringsavgifterna återstå.