Avknoppning av förskolor får kritik

Sedan förra valet har 25 förskolor sålts av Stockholms stad och tagits över av personalen som startat tio förskolebolag. Stockholms stad fick långt mindre än marknadspriset menar bedömare som Ekot talat med. Hanteringen av förskolorna får nu stark kritik från politiskt håll.

Stockholms stad fick tre miljoner kronor  och bolagens årsredovisningar visar att redan under bolagens första år så gjorde de en sammanlagd vinst på 10 miljoner kronor.

Ylva Johansson är socialdemokraternas talesperson i väldfärdsfrågor.

– Det här är en fullständig skandal. Det här har drivits fram av en ideologisk övertro på att det alltid blir bättre om man privatiserar. Det har varit en fullkomlig utförsäljning av förskolorna i Stockholm till ett extremt underpris. Man har inte hållit koll på kvaliteten. Det har drivits fram av den här tron som framför allt Moderaterna har haft på att det alltid blir bättre om man privatiserar. Så är det inte, säger hon.

Ekot och P1-morgon har gått igenom de dokument och avtal som gäller försäljningen av 25 förskolor i Stockholms stad under mandatperioden. Vi har också läst årsredovisningarna för de tio bolag som tagit över förskolorna. Sex drivs som aktiebolag och fyra som ekonomiska föreningar.

Vår granskning visar att bolagen fått köpa förskolorna för sammanlagt tre miljoner kronor. Priset har räknats ut genom att se vad inventarier som dockskåp, datorer, bord och stolar är värda.

Men många förskolor är lönsamma. Bedömare som Ekot talat med menar att marknadspriset vore flera gånger högre än vad kommunen tagit betalt. Och nu säger Emma Henriksson riksdagsledamot i finansutskottet att framtida avknoppningar kommer att ske på ett annat sätt.

– Det är självklart att om man ska sälja befintlig verksamhet måste man fundera på vad man sak ta för pris för det. Det är klart att om man bara räknar med inventarierna så missar man en del av de mjukare värdena som också är en tillgång i verksamheten. Det är det som gör att man inte kommer att göra några fler sådana här avknoppningar för närvarande, säger Emma Henriksson.

En fråga återstår. Har Stockholms stad brutit mot kommunallagen vad gäller avknoppningar? Just nu förbereds ett ärende i Regeringsrätten som  gäller avknoppning av hemtjänstverksamhet.

Klara Cederlund är föredragande.

– Det går inte att säga exakt när dom i målet kan komma. Det beror på hur lång tid den påbörjade skriftväxlinge mellan parterna tar. När skriftväxlingen är klar kommer målet att avgöras av regeringsrätten så snart som möjligt.

Kammarrätten kom i fallet med hemtjänsten fram till att Stockholms stad brutit mot kommunallagen genom att sälja under marknadspris och på så sätt ge ett riktat stöd till ett enskilt företag. Om regeringsrätten kommer fram till samma sak kan det leda till att kommunens beslut upphävs.

Det blir i så fall upp till kommunen att rätta sitt beslut i den utsträckning som det är möjligt.