Umeå

Apotekarexamen på distans får vänta

I Umeå planeras en distansutbildning med sikte på apotekarexamen. Man vill bygga vidare på den webbaserade receptarieutbildningen som redan finns och samarbeta med universitetet i Tromsö. Högskoleverket säger i dagsläget nej. Universitetets ansökan är intressant - men den måste kompletteras.

– Vi är nöjda med det här utslaget så att säga. Vi återkommer och vi kommer att få den här apotekarexamen, det är jag fullständigt övertygad om, säger Åsa Bergenheim, prorektor på Umeå universitet.

Umeå universitet räknar nu med att ordna de kompletteringar som behövs och komma igen med planerad kursstart hösten 2011. Utbildningen ska vara på distans, och som ett samarbete med universitetet i Tromsö. Sedan tidigare finns en , och det är den man vill bygga vidare på.

På arbetsmarknden för de tilltänkta apotekarna finns inget skriande behov i Sverige just nu - men snart.

– Det kommer att bli, på grund av den avreglering som varit. Det är den tendens och utveckling som man ser i Norge som har genomgått samma utveckling. Det har exploderat, behovet av apotekare. I Norrland finns ett jättestort behov av apotekare. I Norrland och i norra Norge.

På varje apotek måste det finnas antingen en apotekare eller en receptarie med vidareutbildning eller med lång erfarenhet av bland annat kvalitetskontroll, berättar Annika Babra, gruppchef för läkemedelsinspektionen på Läkemedelsverket.

Högskoleverkets nej i veckan kommer inte som någon förvåning. Redan under intervjuer och besök fick Åsa Bergenheim klart för sig en del av det som måste kompletteras. Det handlar om förtydliganden, enligt henne, som att visa att man har lärarkompetensen, att visa hur man kan säkerställa kvalitén i en nätbaserad utbildning. Till exempel att det går att erbjuda även distansstudenterna en forskande miljö.

– Ja det gör det. För det betyder ju inte att man aldrig ses, utan det betyder också att man faktiskt har samlingar både i Tromsö och här vid Umeå universitet. Och det är ju bara en glidande skala mellan vanliga traditionella campusutbildningar och den här typen av utbildningar som vi här ska starta så det tror vi inte är några problam.

– Dessutom är det så att på nätet når du ju ut med forskning. Du kan ha forskningsdiskussioner, du kan ha seminarier, du kan ha väldigt mycket på nätet på ett utomordentligt sätt. Det betyder att man inte alltid behöver ses öga mot öga i levande livet så att säga, säger Åsa Bergenheim, prorektor på Umeå universitet.

Reporter Lillemor Strömberg
lillemor.stromberg@sr.se