Spänd finansmarknad inför parlamentsval

Aktörerna på den brittiska finansmarknaden håller andan inför parlamentsvalet i dag. Mycket talar för att inget parti får egen majoritet och att det kan bli en koalitionsregering.

Men vanliga britter verkar ha ställt in sig på att oavsett vad det blir för regering så blir det till att dra åt svångremmen framöver.

Mitra Sourani tror inte att det spelar så stor roll vem som vinner, hon förväntar sig skattehöjningar hur som helst. Det gör Hal Ogden också och att hans egen ekonomi skulle drabbas tar han med en axelryckning - alla andra drabbas ju lika hårt, säger han.

För den brittiska finansbranschen är det viktigast att valet resulterar i en regering som med kraft tar sig an det stora budgetunderskottet, säger chefen för Handelsbanken i Storbritannien Anders Bouvin;

– De så kallade marknaderna hoppas att det kommer en stark och handelskraftig regering med en kraftig åtstramningspolitik. Om så inte blir fallet kan det bli oroligt igen med spekulation mot pundet och så kan upplåningskostnaderna för Storbritannien stiga.

Storbritannien med sitt budgetunderskott på över elva procent av BNP jämförs i bland med krisländer som Grekland och Portugal men det tycker Anders Bouvin är en orättvis jämförelse.

– Storbritannien är ingen ekonomisk randstat i Europa. Tvärt om är det en ekonomisk supermakt i Europa och det finns en stark politisk enighet här om att vidta de här åtgärderna. Måhända har man i valrörelsen hållit låg profil om vad som ska ske men det finns en konsensus mellan alla partier i alla partier om att det gäller att ta till ordentliga nedskärningsåtgärder, säger Anders Bouvin, chef för handelsbanken i Storbritannien.