Försvarsövningar ställs in

Försvaret kommer att ställa in alla större övningar under resten av året. Det har försvarsledningen beslutat, som ett led i att spara de 700 miljoner kronor som fattas i år.
Generallöjtnant Bengt Arne Johansson, chef för försvarets grundorganisation, säger till ekot att försvarsledningen försökt att undvika att besparingarna ska få långsiktiga konsekvenser för verksamheten. Därför har man främst sparat på den utbildning som inte rör officerare. Johansson hoppas att ekonomin ska vara i balans nästa år. En planerad militärövning med Ryssland ska också genomföras som planerat.