En lärande dag i skogens tecken

I torsdagens Frukost besökte vi Kvinnerstaskolan där det under två dagar arrangeras Skogens dag. Mellanstadieelever från hela länet är inbjudna för att lära sig mer om skogen, naturen och djuren. Vi pratade även med Nina Lybäck om att invånarna i Degerfors och Karlskoga får ge förslag till vad den nya gymnasieskolan ska heta.

Vad tycker du att skolan ska heta? Skriv ditt bidrag i en kommentar.