Sålda förskolor gjorde miljonvinster

Det går bra för de förskolor i Stockholm som lämnat kommunen och blivit privata. Sedan förra valet har 25 förskolor sålts av Stockholms stad och tagit över av personalen som startat tio förskolebolag.

Ekot och P1 morgons granskning visar att flera av dem är mycket lönsamma och bedömare säger att de sålts långt under marknadspris.

– Det är alldelese uppenbart att kan man få den här verksamheten att växa upp till 30-40 miljoner och sedan ha en vinst på 3-4 miljoner och man är en ägargrupp på två eller tre personer, så är det klart att då är det ju den personens klipp den här livstiden. Det skulle jag bedöma, i alla fall om man är inom kommunal barnomsorg, säger finansanalytiker Peter Malmkvist.

Ekot och P1 morgon har gått igenom bolagens årsredovisningar och det visar sig att redan första året så gjorde 9 av de 10 bolagen en sammanlagd vinst före skatt på över 10 miljoner kronor. Ett bolag har inte lämnat någon årsredovisning.

Mest lönsam är Fyrtornet AB som omsatte knappt nio miljoner kronor och gjorde en vinst före skatt på 1,8 miljoner kronor. Förskolechef och ägare Britt-Marie Juhlin förklarar varför går det så bra.

– Vi har inga overhead-kostnader, relativt lite sjukskrivningar, vi köper inga dyra möbler och vi tänker över våra inköp. Till exempel i stället för att köpa på Kinnarps så köper vi billigare, säger Britt-Marie Juhlin.

De avtal som Ekot läst visar att bolagen bara fått betala för inventarier som stolar, bord, cyklar och datorer. En liten förskola kostade runt 50-60 000 kronor, den största 805 000. Och sammanlagt fick kommunen knappt tre miljoner kronor för förskolorna.

Och det var alldeles för billigt eftersom det var etablerade förskolor som såldes, säger finansanalytiker Peter Malmkvist.

– Med full kapacitetsutnyttjande och därigenom extremt låg risk då är priset för inventarierna i det närmaste irrelevant kan man säga.

Tomas Hjelström, som är doktor i redovisning och värdering på Handelshögskolan i Stockholm, håller med och räknar på vad marknadspriset skulle vara.

– För de lite mindre enheterna så kanske det handlar om två, tre, fyra miljoner kronor i alla fall. För riktigt stora enheter kan det handla om 30-40 miljoner, säger Tomas Hjelström.

Just nu ligger avknoppningarna av förskolor på is i väntan på att bland annat regeringsrätten ska fatta beslut i ett liknande fall som gäller hemtjänstverksamhet. Kammarrätten kom där fram till att Stockholms stad brutit mot kommunallagen när de sålt för billigt.

Cecilia Brinck är moderat gruppledare i utbildningsnämnden i Stockholm.

– När det gäller det här med värdering så är de reglerna inte glasklara. Och när det gäller det fall som är på väg upp i regeringsrätten nu så är ju stadens bestämda uppfattning att vi har följt de regler som gäller. Det har inte skett någon förmögenhetsöverföring till enskild i det fallet.

Men det tyckte Kammarrätten att det hade gjort?

– Det tyckte Kammarrätten att det hade gjort men det är ju en bevisvärderingsfråga.

Om Stockholms kommun skulle fällas i regeringsrätten och senare också av EU-kommissionen, vad gör ni då?

– Vi tar ställning till det om och när det händer. Det kan jag inte förutskicka vad vi kommer att göra då. Men självklart är det så att vi agerar i enlighet med de lagar och regler som finns. Både våra nationella lagar och regler och dem som vi förbundit oss att följa i och med vårt EU-medlemskap, säger Cecilia Brinck, moderat gruppledare i utbildningsnämnden i Stockholm.