Strängnäs

Bibliotek får bidrag

Strängnäs bibliotek får 120 000 kronor av statens kulturråd för sitt projekt lättlästa läsecirklar för vuxna invandrare.

Pengarna ska gå till att utveckla projektet som ska starta till hösten och vars syfte är att få fler besökare med invandrarbakgrund till biblioteket men också att ge ett steg in i det svenska språket via kvalitetslitteratur, enligt biblioteket.

– Det är mycket glädjande att kulturrådet vill stödja detta unika projekt som startar i höst. Att läsa och diskutera kvalitetslitteratur är viktigt för alla människor, och utan ett bra språk är det svårt att göra sin stämma hörd i en demokrati, säger kulturchef Christer Hermansson.

I Strängnäs kommuns biblioteksplan, som antogs i kommunfullmäktige 2008, är "integration och kulturell mångfald" ett särskilt prioriterat område.

Samarbetspartners är Komvux och SFI, Medborgarskolan och Centrum för Lättläst i Stockholm.