Globalt miljöavtal godkänt

127 länder antog på tisdagen det nya globala miljöavtalet om förbud och begränsning av de tolv farligaste miljögifterna. Det skedde vid ett möte i Stockhlm.
Konventionen som fått namnet Stockholmskonventionen betraktas som historisk, eftersom det är det första internationella avtalet som förbjuder eller begränsar användningen av farliga kemikalier som DDT och PCB. Även miljöorganisationer som Greenpeace och Världsnaturfonden ser konventionen som en milstolpe i kemikaliearbetet. Minst 50 länder måste godkänna konventionen för att den ska träda i kraft. Klaus Töpfer, chef för FN:s miljöprogram UNEP, tror att det ska hinnas med före det stora miljömötet ''Rio+10'' i Johannesburg nästa höst. De flesta av de tolv miljögifterna är sedan länge förbjudna i industriländerna. Däremot tillverkas de och används fortfarande i fattiga uländer. Kemiföretag i väst exporterar också utgångna miljögifter till tredje världen, trots att de är förbjudna i hemlandet.