8 888 888 svenskar

Den som vill vricka tungan kan pröva att berätta för någon hur många vi är i Sverige. Enligt Statistiska centralbyråns senaste siffror uppgick folkmängden i början av nämligen maj till: Åttamiljoneråttahundraåttioåttatusenåttahundraåttioåtta.
Första kvartalet i år ökade folkmängden med 4.344 personer. Motsvarande period förra året var ökningen bara 38 personer. Under hela förra året blev vi 21.366 personer fler.