Nytt preparat mot glömska

Nu kan forskare förbättra minnet genom att tillsätta ett kemiskt preparat till hjärnan. Än så länge bara i musförsök, men i framtiden kanske även på människor eftersom möss och människor är väldigt lika. Det visar en ny internationell studie som publiceras i Science.

Minnet hos både möss och människor byggs upp genom att nervceller i hjärnan stimuleras av intryck. Är intrycket starkt nog aktiveras gener som får nervtrådarna att ändra sina kopplingar till andra nertvtrådar. Det är i det mönstret av kopplingar som det varaktiga minnet anses ligga.

Men hos gamla glömska möss fungerar inte de gener som ska skapa det varaktiga minnet. Orsaken är att generna är felaktigt upprullade.

DNA i nervcellens kärna är upprullat på något som kallas för histoner, som man kan likna vid trådrullar. För att generna ska kunna läsas av måste trådrullarna rullas upp på ett visst sätt. Men den här funktionen hos histonerna är störd i hjärnan hos äldre möss som börjar tappa minnet.

Forskarna har undersökt en specifik gen som är med och styr bildningen av nervtrådar och de har lyckats visa ett tydligt orsaksamband. Det säger Lars Olson som är professor i neurovetenskap på Karolinska institutet: störda trådrullar, ger försämrad avläsning av genen, ger försämrad bildning av nervtrådar.

– Som i sin tur leder till att nervtrådarna inte kan koppla om sig som de ska, att hjärnan inte kan bygga om sig som den ska för att bära nya minnen.

När forskarna gav sina möss ett preparat som fick trådrullen/histonen att börja fungera igen förbättrades också minnet. Men även om möss och människor är lika varandra kommer det att dröja innan det finns en medicin för glömska människor.

– Här har man helt enkelt pumpat in den här medicinen rakt in i hjärnan på mössen. Och det är ju inte en metod som kan få en klinisk tillämpning, säger Lars Olson som är professor i neurovetenskap på Karolinska institutet. Preparatet som forskarna använde heter för övrigt suberoylanilidhydroxamidsyra (det är sant!), en riktig tungvrickare.

Referens:
Peleg, S. et al. "Altered Histone Acetylation Is Associated with Age-Dependent Memory Impairment in Mice", Science 7 May 2010, Vol 328. Doi: 10.1126/science.1186088.