Nytt askmoln på väg från Eyjafjallajökull

Den isländska vulkanen Eyjafjallajökull är på väg att spy ut ett nytt stort askmoln. Enligt isländska meteorologer har vulkanen vaknat till liv igen och en fyra kilometer rökplym med aska har iakttagits.

Den isländska meteorologiska myndigheten sa i ett uttalande sent i går att utbrottet har gått in i ett explosivt skede igen och att ett stort nedfall av aska kan väntas i vindens riktning.

Det finns heller inga tecken på minskad vulkanaktivitet.

Det är oklart om väderförhållandena leder till att flygtrafiken påverkas. Men den europeiska flygsäkerhetsorganisationen Eurocontrol sa att askmolnet kan betyda att de transatlantiska flygningarna kan behöva dirigeras om, enligt TT.

Det område där koncentrationen av aska kan utgöra en risk mot flygtrafiken ligger norr och väster om Irland.