Miljö

Dricksvattnet ska skyddas

Många nya vattenskyddsområden är på gång runt om i länet för att skydda dricksvattnet från föroreningar. Det kommer också att medföra begränsningar för de som bor i närheten av en dricksvattentäkt.

Kiruna kommun har 20 vattentäkter i drift och nu har jobbet med att införa skyddsområden för allihop har startat. Vattentäkterna i byarna ligger oftast mitt i byns centrum, i flera fall vid skolgården.

– Det finns ett lagkrav på oss som säger att vi ska ha fastställda vattenskyddsområden för samtliga våra vattentäkter inom ett par år. Våra vatten är ju ett livsmedel så det är ju väldigt viktigt att täkten inte blir förorenad, säger Ulf Nygren som är projektledare vid Tekniska verken i Kiruna.

Flera andra kommuner i länet är också på gång.

Vattenskyddsområden skapas och speceilla föreskrifter skrivs. För de som bor eller har stuga i närheten av en vattentäkt blir det en del restriktioner som kan gälla till exempel schaktningsabeten och bergvärme.

-- Man måste också tänka på hur man tvättar bilen och större djurhållning kan man ofta inte bedriva i närheten av vattentäkten, säger Ulf Nygren.

Kirunas dricksvatten tas från Torne älv. Kurravaara, byn alldeles uppströms, kan därför räkna med förändringar i hur och var man får bygga.

– Det är vatten- och avloppslösningarna som påverkas, alltså vilka lösningar man kan tillåta. Möjligen också hur tätt man får bygga, säger Ulf Nygren.

Länsstyrelsen har redan beslutat om tillfälliga förbudsområden i Kuttainen, Vassijaure och Rensjön. Men de två sistnämnda har Banverket, som numera heter Trafikverket, överklagat till regeringen för att de tror att vattenskyddet kan hindra järnvägsarbete på malmbanan.

Ulf Nygren är beredd på reaktioner nu när kommunens 20 vattenskyddsområden ska fastställas.

– Vi kommer säkert att få diskussion på många ställen. Men vi tror att man kommer att kunna bedriva den verksamhet man har gjort tidigare. Det gäller bara att tänka till så att man inte förorenar vattnet, säger han.