Språkpris

Föredömligt språk i hovrättsdom

Hovrätten för Västra Sverige har prisats av Språkvårdet. Hovrätten får priset för ett bra begripligt myndighetsspråk i sina domar. En dom i ett ekonomiskt mål visades upp som exempel, där både text, bild och grafik används.

Språkrådet, är Sveriges officiella språkvårdsorgan, och delar varje år ut priset Klarspråkskristallen.

Andrapriset gick till Centrala studiestödsnämnden, CSN, för dess begripliga språk på sin hemsida.