Staten avvisar samebys yrkande om jakt- och fiskerätt

Staten avvisar Girjas samebys yrkande gällande jakt- och fiskerättigheterna. Staten företräds i målet av Justitiekanslern som nu lämnat in sitt svaromål.

Efter att ha fått uppskov med att komma in med svaromål så har nu JK avlämnat sitt yttrande.

Staten avvisar alltså Girjas samebys stämning och bestrider samebyns yrkanden om rätt till jakt- och fiske.

Det var precis ett år sedan som Girjas tillsammans med Samernas Riksförbund lämnade in en stämningsansökan mot svenska staten, med syftet att genom en domstolsprövning fastställa samernas jakt- och fiskerättigheter.

I stämningsansökan yrkar Girjas att domstolen fastställer samebyns och därigenom dess medlemmars ensamrätt till jakt och fiske inom samebyns område.

Men i svaromålet som är på 91 sidor bestrider alltså JK samebyns yrkande. Till att börja med hävdar JK att stämningsansökan innehåller vissa oklarheter. Bland annat menar JK att den är ofullständig och att termen "ensamrätt" inte är tillräckligt utförligt beskriven.

Som stöd för yrkandet hänvisar samebyn bland annat till rennäringslagen och även urminnes hävd.

Men JK svarar bland annat att rennäringslagen baseras på tidigare lagstiftning och ytterst på 1886 års renbeteslag. Enligt JK så framgår det i förarbetena till 1886 års lag att samerna endast hade nyttjanderätt till marken i så stor utträckning som behövdes för renskötseln. JK menar också att lagen avsåg reglera upplåtelse av statens jakt- och fiskerätt i egenskap av markägare.

JK fortsätter vidare i sitt svaromål att i detalj kommentera och bestrida en rad av samebyns argument och förklaringar.

Thomas Sarri
thomas.sarri@sr.se

Läs mer:

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio och SVT är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.


Vuođđu min journalistihkas lea luohtehahttivuohta ja bealátkeahtesvuohta.Ruoŧa Rádio ja Ruoŧa TV leat sorjjasmeahttumat politihkalaš, oskkolaš, ruđalaš, almmolaš ja priváhta sierraberoštumiid ektui.


Läs mer om hur vi bedriver vårt arbete:
Loga eanet mo mii doaimmahat bargguideamet:

Sveriges Radio