Oskarshamn

Klartecken för hamnsaneringen

Nu är det klart. Naturvårdsverket beviljar 410 miljoner för att landets störtsa miljösanering, att ta bort tungmetaller och andra gifter Oskarshamns hamnbassäng.

Det bidrag Naturvårdsverket nu gett är 30 miljoner kronor till förberedelsearbetet. SAFT bidrar med tre miljoner och kommunen med en. Oskarshamns kommun har väntat på det här beskedet i drygt fyra år.

Provtagningar och andra förberedelser påbörjas nu i maj. En sanering av hamnbassängen kommer enligt tidplanen igång tidigast hösten 2012.

700 000 ton förorenade sediment ska tas upp och omhändertas.