Ordstorm: Halshuggning i Sävar 1839

Lina-Stina Andersson var småbarnsmor och änka. Hon hade det svårt i Sävar 1839. Inger Kristina Sandberg, Sävar berättar i Ordstorm den 11 maj 2010 om den sista kvinnan som halshöggs i Sävar socken. Producent Pia Diaz Bergner.