Skolan

Guldstjärna till Hammarö

Hammarö kommun har Värmlands bästa skolor enligt en undersökning gjord av Sveriges Kommuner och Landsting. Karlstad är näst bäst. Jämfört med rikets alla 290 kommuner hamnar Hammarö på 14:e plats och Karlstad på 54:e.

Vad gäller kostnaderna för en elev i genomsnitt åren 2004-2008 så var kostnaden högst i länet i Torsby med 93 000 kronor och lägst i Hammarö kommun med 66 000 kronor.

Andel lärare med pedagogisk examen var lägst i Munkfors med 80 procent och högst i Hammarö med 97 procent.

Munkfors var dock bäst av alla kommuner i landet vad gäller att nå kravnivån i matematik i årskurs 5 och också duktiga vad gäller engelska och svenska i den årskursen. Likaså har niondeklassarna i Munkfors placerat sig allra bäst i landet vad gäller svenska och är även duktiga i engelska, men hör till de sämsta i landet i matematik.

I Storfors kommuns skolor är eleverna mycket nöjda med sig själva, näst mest i hela landet vilket tyder på ett psykiskt välmående hos eleverna

Vad gäller att ha flest antal elever som tycker att det är roligt att gå i skolan placerade sig Storfors på en femteplats i hela landet och Arvika på en sjunde.

När det kommer till mobbning så låg Hagfors bland de allra sämsta i landet vad det gäller antalet elever i klassen som anser att det finns någon eller några i klassen som är mobbade.

Bäst i länet och på en niondeplats i landet när det gäller flest elever som klarade behörighet till gymnasieskolan var Hammarö med 98 procent av sina elever.

Hammarö som enligt undersökningen alltså visar upp de bästa skolorna i länet.

Enligt undersökningen så uppfyller de mest framgångsrika kommunerna punkterna:

› Bra ledare

› Lyfter fram kompetenta lärare

› Har höga förväntningar

› Tar reda på hur det går

› Har fungerande relationer

› En tydlig ansvarsfördelning

› Fångar upp elever med svårigheter