"Patientgrupper drabbas av strikta etiska regler"

De etiska reglerna för medicinsk forskning har blivit allt för strikta och går ofta stick i stäv med patienternas intressen, skriver uppsalaprofessorn Mats G Hansson i British Medical Journal. All forskning på människor kontrolleras av etiska kommittéer som bland annat ska se till att ingen människa blir till forskningsobjekt mot sin vilja. Men enligt Mats G Hansson behöver reglerna luckras upp.

– Det bedrivs en massa medicinsk forskning där man inte behöver göra experiment på människor, där man använder sig av dataregister som cancerregister, dödsorska register. Vad som har hänt internationellt är att man tillämpar samma regler för den här typen av forskning som i forskning där patienten själv involveras, och det kan få ganska allvarliga konsekvenser.

Mats G Hansson har bland annat studerat den etiska kommitténs hantering av en begäran att undersöka cancerrisken hos kvinnor som behandlats med östrogen under tonåren. Behandling med östrogen användes under 60-, 70- och 80-talen i Sverige för att stoppa tillväxten hos flickor som höll på att bli osedvanligt långa.

När risken för bröstcancer till följd av östrogenbehandling blev känd ville forskare göra en uppföljning av gruppen men begäran att samköra registren för östrogenbehandling och cancerregistret avslogs. Den etiska kommittén ansåg att var och en av kvinnorna måste ge sitt medgivande.

Problemet var att gruppen som skulle undersökas var så liten att det räckte med att bara några enstaka kvinnor sa nej till att medverka för studien skulle bli värdelös. Och när kvinnorna i gruppen själva fick frågan var majoriteten upprörda över att forskningen inte kunde genomföras. Enligt Mats G Hansson är det här ett exempel på att en hel patientgrupp drabbas när orimligt strikta etiska regler tillämpas på medicinsk forskning.

– Det är djupt motsägelsefullt. Här har vi inriktat etiknämnder vars främsta syfte är att skydda patienterna från skada. Och här kan man då säga att genom att kräva ett strikt informerat samtycke så har man skadat patienterna. De har inte fått veta sin cancerrisk.

Referens:
Hansson, MG, Need for a wider view of autonomy in epidemiological research, British Medical Journal, Published online May 5 2010. Doi:10.1136/bmj.c2335.