15 av 25 största tidningarnas chefer har minskat förtroende för PO

Den senaste tiden har pressombudsmannen Yrsa Stenius kritiserats hårt. Men handlar det om några enstaka klandrade tidningar som slår ifrån sig - eller är kritiken mer spridd? Medierna har kollat - och det visar sig att det finns ett minskat förtroende på de flesta av de stora dagstidningarna.
Vi ringde i veckan upp chefredaktörerna för landets 25 största dagstidningar. 20 av dem ville svara på frågan om deras förtroende för Yrsa Stenius var större eller mindre än för hennes företrädare. Och det visar sig att så många som 15 av dem hade MINDRE förtroende för Yrsa Stenius. 
Det är tre exempel som återkommer när chefredaktörerna ska motivera sitt minskade förtroende: Yrsa Stenius och pressens opinionsnämnd har kritiserat båda morgontidningarna i Gävle för att ha publicerat för många känsliga detaljer om en misstänkt mordbrännare. Tidningarna anser att hon därmed snävat in utrymmet för vad som kan publiceras och de vägrade inledningsvis att publicera opinionsnämndens och PO:s kritik, vilket man enligt spelets regler ska göra. 
Yrsa Stenius har också kritiserat  Östgöta Correspondenten för att man på webben lagt ut en ljudinspelning - som också hörts här i Medierna - där en frustrerad restaurangägare hotade en av tidningens reportrar. Han dömdes senare för olaga hot - och tidningen friades av opinionsnämnden.
Yrsa Stenius har dessutom skrivit ett yttrande till opinionsnämnden där hon vill klandra Expressen för vad de lanserade som årets stora scoop - avslöjandet om Jan Guillous KGB-kontakter. Hon motiverar det bland annat med "valet av typsnitt och grad" och skriver att "genom övertolkning av sitt källmaterial slog Expressen fast att Jan Guillou varit sovjetisk agent i meningen spion". 
På den raka frågan om de har - eller inte har - förtroende för Yrsa Stenius som PO svarar 6 chefredaktörer nej och 11 ja.
Yrsa Stenius själv tycker att hela saken har blivit uppblåst. Hon har fattat säkert hundra beslut - kritiken gäller några få, men tonläget är ändå väldigt högt.
- Jag tycker det är brist på sinne för proportioner - några beslut har blivit omstridda och så skapar man en bild av att jag ruckat på gränser och gör helt annorlunda bedömningar, säger hon till Medierna.
Vi frågade också tidningscheferna om de anser att Yrsa Stenius ska avgå i förtid. Det anser bara två av dem. Huvuddelen av av dem vi talat med - 17 stycken - anser att Yrsa Stenius INTE ska avgå.