Fler godkända elever i Danderyd än Degerfors

Det finns stora skillnader på hur elever i grundskolan klarar de uppsatta målen i grundskolan. Det visar en jämförelse mellan Sveriges 290 kommuner som är gjord av Sveriges Kommuner och landsting, SKL.

Kommuner med hög medelinkomst som Danderyd och Lidingö hamnar högst upp rankingen. Men det är inte bara ekonomin som ligger bakom det goda resultatet, säger Gunnar Rydwik som är rektor på Fribergaskolan i Danderyd.

– Det är klart att det är motivation och engagemang hos elever och föräldrar är betydelsefullt. I kombination med att skolan och kommunen också satsar på utbildningen och att vi har bra personal så är det en del av svaret.

Fribergaskolan i Danderyds kommun är en av två kommunala högstadieskolor i den kommun som hamnar högst upp när SKL har vägt samman bland annat skolresultat och gymnasiebehörighet efter att man avslutat nionde klass.

Här når 93 procent av eleverna upp till målen i samtliga ämnen. Något som till viss del beror på en hög medelinkomst i kommunen och en god studietradition, men klara direktiv och en närhet till eleven är också viktig, säger Per-Arne Andersson som är chef på avdelningen för lärande och arbetsmarknad på SKL.

– Det är klart att det spelar in att de har goda förutsättningar från början. Men det finns också andra kommuner som har lika goda förutsättningar som inte ligger i topp.

Cirka 25 mil västerut från Danderyd ligger Degerfors. Kommunen hamnar femma från slutet i SKL:s jämförelse. Här når bara 61 procent av grundskoleeleverna upp till samtliga mål och två av tio elever saknar gymnasiebehörighet när de slutar nian.

Per Morfeldt som är förvaltningschef på kommunen är inte nöjd med resultaten.

– Det är naturligtvis oroande och allvarligt att vi ligger lågt. Förväntan på eleven från både skola och föräldrar är på ett helt annat sätt i Danderyd än i Degerfors.